no-img
دنیای طرح

کتاب های دانشگاهی - دنیای طرح


دنیای طرح
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : کتاب های دانشگاهی
PPT
کتاب اقلیم شناسی
۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقلیم شناسی


کتاب اقلیم شناسی کتاب اقلیم شناسی، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 399    نویسنده : admin
PDF
کتاب معماری برتر
۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب معماری برتر


کتاب معماری برتر کتاب معماری برتر، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 400    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۱
۱۰,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۱


مقررات ملی ساختمان مبحث1 تعاریف کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 1، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 377    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۴
۱۰,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۴


مقررات ملی ساختمان مبحث4 الزامات عمومی ساختمان کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 4، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 401    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۵
۱۲,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۵


مقررات ملی ساختمان مبحث5 مصالح و فرآورده های ساختمانی کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 5، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 465    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۶
۱۵,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۶


مقررات ملی ساختمان مبحث6 طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 6، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 438    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۷
۱۰,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۷


مقررات ملی ساختمان مبحث7 پی و پی سازی کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 7، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 364    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۸
۱۲,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۸


مقررات ملی ساختمان مبحث8 طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 8، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 421    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۹
۱۵,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۹


مقررات ملی ساختمان مبحث9 طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 9، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 391    نویسنده : admin
PDF
مقررات ملی ساختمان مبحث۱۰
۱۵,۰۰۰ تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث۱۰


مقررات ملی ساختمان مبحث10 طرح و اجرای ساختمان های فولادی کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 10، برای دانشجویان رشته مهندسی به صورت pdf توسط وبسایت تخصصی دنیای طرح ارائه شده است. امیدواریم این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شما کاربران عزیز فراهم کرده باشد. لطفا با دوستان خود به اشتراک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۴۰۰   بازدید : 372    نویسنده : admin